Oikeustoimittajat ry
TervetuloaOikeustoimittajatTiedotteetKantelutLausunnotJulkisuusPalkinnotHyödyllisiä linkkejäMuutaYhteystiedotPå svenska
Kantelut 2008Kantelut 2007Kantelut 2006Kantelut 2005Kantelut arkisto
Kantelut arkisto

Apulaisoikeusasiamies muistutti toimittajien tasapuolisesta kohtelusta

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen mukaan Joensuun käräjäoikeus  menetteli virheellisesti pakkokeinoistunnon asiakirjoja koskeneessa asiassa. Puheenjohtaja ilmoitti ensin suullisesti asiakirjoja kysyneille toimittajille, että tiedot ovat salaisia. Yksi toimittaja kuitenkin pyysi asiakirjoja tämän jälkeen vielä kirjallisesti, jolloin tuomari toimitti ne hänelle. Jääskeläinen muistuttaa, että suullinen asiakirjapyyntö on riittävä. Lisäksi tiedon pyytäjiä on kohdeltava tasapuolisesti.

AOA Jääskeläisen päätös 31.10.2005

Oikeuskansleri arvosteli laittomaa uhkausta koskeneen ratkaisun salaamista

Oikeuskansleri Paavo Nikula arvosteli Espoon käräjäoikeuden päätöstä salata tuomion perustelut asiassa, jossa oli kyse talouselämän vaikuttajaan kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta. Salaamisen tarkoituksena oli suojella johtajan osoitetietoja. Oikeuskanslerin mukaan oikeus oli esittänyt riittävät perusteet asian käsittelylle suljetuin ovin. Sen sijaan tuomion kirjoittamiseen ei liity sellaista ”yllätystekijää” kuin asian käsittelyyn istunnossa. Salassapidettävät osoite- ja yhteystiedot olisi helposti pystynyt tuomiossa erottamaan ja määräämään tuomio vain niiltä osin salassa pidettäväksi.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 27.9.2004


Apulaisoikeuskansleri: Vangitsemiskäsittelyn salaamisesta päätettävä julkisesti

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mielestä Turunseudun käräjäoikeus menetteli virheellisesti päättäessään vangitsemisistunnon salaamisesta salaisessa istunnossa. Jonkan mielestä oikeuden päätös asian käsittelystä suljetuin ovin pitäisi tehdä julkisessa istunnossa. Näin yleisöllä säilyy mahdollisuus kuulla asianosaisten kannanotot vaatimuksesta suljettuun käsittelyyn sekä tuomioistuimen ratkaisulleen esittämät perustelut.

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan päätös 16.9.2003

Apulaisoikeusasiamies moitti salaamispäätöksen perusteluja

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen arvosteli Kuopion käräjäoikeutta törkeää pahoinpitelyä koskevan oikeudenkäynnin salaamisesta. Erityisesti hän moitti perustelujen onttoutta.

AOA Jääskeläisen päätös 27.8.2003
AOA Jääskeläisen esitys 14.11.2002

Apulaisoikeuskansleri moittii salaamispäätöksen perusteluja

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mielestä Joensuun käräjäoikeus ja Itä-Suomen hovioikeus perustelivat puutteellisesti päätöksen, jolla rajattiin yleisön oikeutta olla läsnä oikeudenkäynnissä ja jolla oikeudenkäyntiaineisto määrättiin salassa pidettäväksi

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan päätös 24.10.2003

Apulaisoikeusasiamies: Poikkeuksellisissa oloissa oikeudenkäynnin julkisuudesta huolehdittava erityisesti

Lahden moottoripyöräjengioikeudenkäyntiä koskeneessa päätöksessään apulaisoikeusasiamies korosti, että ”tuomioistuimen puheenjohtajan tulee poikkeuksellisissa istunto-olosuhteissa erityisesti huolehtia oikeudenkäynnin julkisuuden toteutumisesta”.

AOA Jääskeläisen päätös 12.6.2002

Apulaisoikeusasiamies: Vahingonkorvaukset merkittävä tuomiolauselmaan

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen mielestä Tampereen käräjäoikeuden käräjätuomari oli menetellyt virheellisesti, kun hän ei ollut salaisessa oikeudenkäynnissä merkinnyt tuomiolauselman julkiseen osaan yksityisoikeudellisia korvauksia.

AOA Jääskeläisen päätös 12.6.2002

Apulaisoikeusasiamies moitti salaamispäätöksen perusteluja

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen moitti Mikkelin ja Varkauden käräjäoikeuksia sekä Itä-Suomen hovioikeutta puutteellisista perusteluista salauspäätöksissä.

AOA Petri Jääskeläisen päätös 14.11.2002
Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen esitys oikeudenkäynnin julkisuuslain täydentämiseksi 

Oikeusasiamies ei ottanut kantaa salaiseen käsittelyyn Hyvinkään kaatopaikkasurmassa

Oikeusasiamies Lauri Lehtimaja ei ottanut kantaa Oikeustoimittajat ry:n kanteluun, jossa pyydettiin oikeusasiamiestä tutkimaan, onko Helsingin hovioikeus menetellyt lainmukaisesti päättäessään käsitellä suljetuin ovin ns. Hyvinkään kaatopaikkasurman. Oikeusasiamies ei ottanut asiaan kantaa oikeudenkäynnin keskeneräisyyden takia.

Oikeusasiamies Lauri Lehtimajan päätös 20.6.2000

Espoon poliisi sai estää kuvaamisen piiritystilanteessa

Apulaisoikeusasiamies Jaakko Jonkan mukaan Espoon poliisi toimi oikein kieltäessään tiedotusvälineiltä kuvaamisen piiritystilanteessa. Kuvaajat olivat poliisin eristämän alueen ulkopuolella. Oikeustoimittajat ry:n mielestä poliisi loukkasi kiellollaan sanan- ja ilmaisunvapautta.

AOA Jaakko Jonkan päätös 29.10.1999

Oikeusasiamies ei ottanut kantaa toimittajalle määrättyyn porttikieltoon eduskuntaan

Oikeusasiamies Lauri Lehtimaja ei ottanut kantaa MTV3:n toimittajalle Jarkko Sipilälle määrättyyn porttikieltoon eduskuntaan. Oikeustoimittajat ry:n kantelun antamassaan vastauksessa Lehtimaja totesi, että hänen toimivaltansa ei riitä tutkimaan asiaa, koska eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen oli alistanut raktisun  tosiasiallisesti puhemies Riitta Uosukaiselle (kok). Myös eduskunnan puhemiesneuvosto hyväksyi päätöksen jälkikäteen. Porttikiellon taustalla oli Sipilän tekemän uutinen EU:n turvapaikkapolitiikan kiistoista. Uutisen taustalla oli vuoto eduskunnan suuresta valiokunnasta.

Oikeusasiamies Lauri Lehtimajan päätös 8.10.1999

Muistiinpanojen tekeminen julkisesta asiakirjasta

Oikeusasiamies Lauri Lehtimajan päätös 14.2.1997

Seksuaalirikosjutun esitutkinta-aineiston julkisuus

Oikeusasiamies Lauri Lehtimajan päätös 25.9.1996

Kopioiden antaminen haastehakemuksesta

Oikeusasiamies Jacob Södermanin päätös 13.3.1995

 


 

TervetuloaOikeustoimittajatTiedotteetKantelutLausunnotJulkisuusPalkinnotHyödyllisiä linkkejäMuutaYhteystiedotPå svenska