Oikeustoimittajat ry
TervetuloaOikeustoimittajatTiedotteetKantelutLausunnotJulkisuusPalkinnotHyödyllisiä linkkejäMuutaYhteystiedotPå svenska
Oikeusasiamiehen päätöksiäOikeuskanslerin päätöksiäKHO:n päätöksiäMuita julkisuuspäätöksiä
Oikeusasiamiehen päätöksiä

26.4.2018 Eduskunnan vierailijalistojen hävittäminen kesken muutoksenhaun oli väärin
Eduskunnan turvallisuusosasto menetteli virheellisesti hävittäessään vierailijalistat, kun niiden julkisuudesta oli vireillä muutoksenhaku. Tiedon pyytäjällä on oikeusasiamiehen mukaan oikeus odottaa, että viranomainen ei vaaranna oikeutta muutoksenhakuun ja tee valitusta hyödyttömäksi hävittämällä valituksen kohteena olevia asiakirjoja kesken oikeudenkäynnin. Tällainen menettely vaarantaa myös julkisuuden toteutumisen, mikäli tuomioistuin toteaa asiakirjat julkisiksi.

18.9.2017 Tuomioistuimissa julkisuusperiaatetta vaarantavia toimintatapoja
Tuomioistuimista on oikeus saada tuomioita ilman diaarinumeroa. Helsingin hovioikeus menetteli virheellisesti kieltäytyessään etsimästä päätöksiä henkilön nimellä.


19.5.2017 Asiakirjapyyntöön vastaaminen
Maistraatti toimi virheellisesti, kun se ei vastannut tiedon pyytäjän asiakirjapyyntöön ilman aiheetonta viivytystä kertoakseen, miksei pyydettyä asiakirjaa voitu antaa.

4.5.2017 Yliopisto ei käsitellyt tietopyyntöä asianmukaisesti
Yliopisto viivytteli valituskelpoisen vastauksen antamisessa tietopyyntöön. Tietopyynnön käsittely kesti lähes seitsemän viikkoa.

27.2.2017 Rikosjutun aineiston julkisuus pääkäsittelyn peruuntuessa
EOA:n mukaan on oikeudellisesti epäselvää, tulevatko rikosjutun haastehakemus ja esitutkinta-aineisto julkisiksi, jos pääkäsittely peruuntuu. Toimittaja oli saanut käräjäoikeudesta haastehakemuksen mutta poliisi kieltäytyi antamasta esitutkintapöytäkirjaa.

22.12.2016 Porin prikaatin menettely varusmiesten haastattelukysymysten rajoittamisessa
Porin prikaatilla ei ollut oikeutta määritellä, millaisia kysymyksiä toimittajaa saa esittää varusmiehille. Sen sijaan sillä olisi ollut oikeus rajoittaa toimittajan pääsyä varuskunta-alueelle haastattelemaan varusmiehiä.

5.12.2016 Asiakirjapyynnöstä ei voi kieltäytyä sen työläyden takia
Julkisuuslaista ei löydy perustetta kieltäytyä asiakirjapyynnöstä sen takia, että aineiston julkisuuden tarkastamiseen kuluu suuri työmäärä.

29.3.2011 Suurlähetystön aidan kuvaaminen
Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan mukaan poliisi sai kieltää Yhdysvaltojen suurlähetystön aidan kuvaamisen, koska kyse oli diplomaattista suojaa nauttivasta kohteesta.

29.11.2010 Poliisin tiedottaminen
Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan mielestä poliisin ei olisi pitänyt vahvistaa toimittajalle kouluhäiriköinnin takia kiinni otetun 15-vuotiaan pojan henkilöllisyyttä.

1.9.2010 Poliisin tiedottaminen
Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan mukaan poliisin julkisessa tiedotteessa oli kuvattu liian yksityiskohtaisesti raiskauksen tekotapa.

7.6.2010
Tietopyynnön käsittely
Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja moitti poliisia siitä, ettei se antanut perusteltua, valituskelpoista päätöstä Ulvilan surmajutun esitutkinta-aineiston julkisuudesta, vaikka kantelija oli sitä erikseen pyytänyt.

1.3.2010 Kuvaaminen museossa
Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan mukaan valokuvaaminen taidemuseossa on lain mukaan lähtökohtaisesti sallittua. Hän lähetti päätöksensä opetusministeriölle sen arvioimiseksi, pitäisikö lakia muuttaa.

10.2.2009 Poliisitoiminnan julkisuus

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt piti yksityisyyden suojan kannalta ongelmallisena sitä, että tiedotusvälineiden edustajat pääsevät seuraamaan poliisitoimintaa.

10.2.2009 Diplomaattiajoneuvon kuvaaminen
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin mukaan poliisi ei toiminut virheellisesti kieltäessään diplomaattiauton kuvaamisen lähietäisyydeltä. Vaikka autojen kuvaaminen normaalisti on sallittua, asiassa on otettava   huomioon, että diplomaattiauto nauttii diplomaattista suojaa.

30.10.2008 Tietovuodot poliisista
Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio pitää ongelmallisena poliisin tietovuotoja medialle.

4.6.2008 Asiakirjapyynnön määräajat ja päätöksen perusteleminen
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt antoi Patentti- ja rekisterihallitukselle huomauksen asiakirjapyyntöä koskevan 
määräajan ylittämisestä.

10.3.2008 Kuvaaminen terveyskeskuksessa
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin mukaan viranomaiset eivät voi vaatia kuvauslupaa kuvaamisesta terveyskeskuksessa. Ohjaus ottaa yhteyttä henkilökuntaan on kuitenkin yksityisyyden suoja huomioon ottaen aiheellista.

20.2.2008 Esitutkinnasta tiedottaminen
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt arvostelee rikostarkastajaa tiedottamisesta keskeneräisestä esitutkinnasta.

28.11.2007 Kuvaajan kiinniotto Smash Asemin yhteydessä
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt arvostelee heikoiksi poliisin perusteita ottaa kiinni Smash Asem -mielenosoitusta seurannut free lance -kuvaaja.

24.10.2007 Asiakirjojen arkistoimatta jättäminen ja salassapitomääräyksen antaminen
Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen antoi Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarille huomauksen siitä, ettei hän ollut 
arkistoinut peruutetun riitajutun asiakirjoja.

23.10.2007 Yksityishenkilön kuvaamisen kieltäminen äänestyspaikalla
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin mukaan vaalilautakunnan puheenjohtaja ei toiminut virheellisesti kieltäessään 
yksityishenkilön valokuvaamisen vaalipaikalla.

28.9.2007 Äänitteitä koskevan tietopyynnön käsittelyajat
Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen moittii korkeinta hallinto-oikeutta liian pitkästä käsittelyajasta äänitteiden 
toimittamista koskevassa asiassa.

28.3.2007 Henkilötietojen käsittely kuntien verkkotiedottamisessa
Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion mukaan kuntien verkkosivuilla käsitellään henkilötietoja henkilötietolain vastaisesti.

6.3.2006 Toimivalta asiakirjan julkisuudesta päättämisessä
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt arvostelee sisäministeriötä, valtakunnansyyttäjänvirastoa ja keskusrikospoliisia virheellisestä menettelystä Hiihtoliiton esitutkintapöytäkirjaa koskevan asian käsittelyssä.

25.11.2005 Esitutkinnasta tiedottaminen
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin mukaan poliisi ei toiminut virheellisesti tiedottaessaan lahjusrikosta koskevan tutkinnan aloittamisesta. Asianosaisten olisi kuitenkin pitänyt saada asiasta tieto ennen tiedottamista.

29.9.2005 Poliisin käsky poistaa kuvia lehtikuvaajan kamerasta
Apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio antoi huomautuksen poliisimiehelle, joka oli onnettomuuspaikalla tarkastanut 
lehtikuvaajan kuvat ja määrännyt tuhoamaan ainoan onnettomuuspaikalla otetun kuvan.

14.6.2005 Kuvaamislupa
Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen mukaan julkisilla paikoilla, kuten  lento-, rautatie- tai metroasemilla, 
kuvaamiseen ei tarvita viranomaisten kuvauslupaa.

24.3.2005 Asiakirjapyynnön vireillepanotapa
Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen mukaan asiakirjapyyntöä ei tarvitse panna vireille kirjallisesti, vaan suullinen pyyntö riittää.

3.2.2005 Alpo Rusi -päätös
Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio arvosteli sitä, että tieto Alpo Rusia koskevasta esitutkinnasta pääsi leviämään mediaan.

12.2.2004 Suurlähetystön kuvaamisen estäminen
Apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio korostaa, että lähtökohtaisesti yleisellä paikalla, myös suurlähetystön läheisyydessä,  kuvaaminen on sallittua, jollei samalla syyllistytä esim. salakatseluun tai kotirauhan häiritsemiseen.

21.12.2003 Asiakirjapyynnöstä perityt tietopalvelu- ja kopiomaksut
Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion mukaan Suomen Pankilla ei ollut perusteita periä muita kuin kopiomaksuja asiakirjapyynnöistä. Suomen Pankki oli perinyt toimittajalta yli 6000 euron (38 000 markan) tietopalvelumaksun.

28.8.2003 Äänitteistä annettava tieto pyydetyllä tavalla
Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen moittii käräjäoikeutta siitä, ettei se ollut suostunut antamaan pääkäsittelyn äänitteistä kopiota asianosaiselle. Jääskeläisen mukaan äänitteen sisällöstä on annettava tieto pyydellä tavalla.

27.8.2002 Asianosaisen kuuleminen ennen salassapitopäätöksen tekemistä
Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen arvostelee hovioikeutta siitä, että se päätti asiakirjojen salaamisesta asianosaisia 
kuulematta. Hovioikeus teki salassapitopäätöksen samana päivänä, jolloin toimittaja pyysi asiakirjoja nähtäväkseen.

29.4.2002 Kirjallisen varoituksen julkisuus
Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion mukaan virkamiehelle annettu kirjallinen varoitus on julkinen.

27.6.2001 Oikeudenkäynnin julkisuuden rajoittaminen ilman päätöstä ja turvallisuussyistä
Oikeusasiamies Lauri Lehtimaja antoi Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarille huomauksen siitä, että tämä oli poistanut 
yleisön salista ilman, että asiasta tehtiin päätös. Lehtimaja myös piti lainvastaisesta tuomarin perustelua siitä, että saliin 
pyrkinyt yleisön edustaja poistettiin "oman turvallisuutensa vuoksi".

20.3.2001
Poliisitutkintaan sisältyvien valokuvien julkisuus
Apulaisoikeusasiamies Jaakko Jonkan mukaan poliisi ei menetellyt lainvastaisesti antaessaan median käyttöön valokuvia 
dementoituneista sisaruksista sen jälkeen, kun he olivat löytyneet. Ehtona kuvien luovuttamiselle oli, että tiedotusvälineet peittävät vanhusten kasvot.
TervetuloaOikeustoimittajatTiedotteetKantelutLausunnotJulkisuusPalkinnotHyödyllisiä linkkejäMuutaYhteystiedotPå svenska