Oikeustoimittajat ry
TervetuloaOikeustoimittajatTiedotteetKantelutLausunnotJulkisuusPalkinnotHyödyllisiä linkkejäMuutaYhteystiedotPå svenska
Lausunnot 2008Lausunnot 2007Lausunnot 2006Lausunnot 2005Lausunnot arkisto
Lausunnot 2005
23.9.2005: Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä

Yhdistyksen mielestä hallintolainkäytössä irtaannutaan liian selkeästi yleisiä tuomioistuimia koskevista julkisuussäännöksistä. Myös hallintolainkäytössä on kuitenkin ensisijaisesti kyse oikeudenkäynnistä, joten sen julkisuuden on perusteltua olla laajempaa kuin hallinnossa. Hallintolainkäyttö menettää tässä selkeästi yleistä uskottavuuttaan ja se rinnastuu pitkästi viranomaistoiminnan jatkeeksi, eikä kansalaisen mahdollisuudeksi saada oikaistua viranomaisten erheellistä menettelyä.


 
23.9.2005: Oikeudenkäynnin julkisuus yleisissä tuomioistuimissa

Yhdistyksen mukaan esitys sisältää runsaasti muutosehdotuksia, jotka toteutuessaan lisäisivät oikeudenkäynnin julkisuutta. Esityksen tavoitteeseen nähden siinä on toisaalta hämmästyttävän paljon ehdotuksia, jotka selvästi kaventaisivat oikeudenkäynnin julkisuutta.  
Oikeustoimittajat ry epäilee, että esityksen kokonaisvaikutus olisi tavoitteeseen nähden päinvastainen.


27.4.2005: Julkisuuslain täydentäminen asiakirjamaksuja koskevalla säännöksellä, lausunto hallintovaliokunnalle

Oikeustoimittajat ry pitää tärkeänä, että julkisuuslakia (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) täsmennetään asiakirjakopioista perittäviä maksuja koskevilla säännöksillä. Joissakin yksittäistapauksissa viranomaiset ovat käytännössä rajoittaneet julkisuutta määräämällä ylimitoitettuja maksuja asiakirjakopioista.
Oikeustoimittajat ry:n näkemyksen mukaan hallituksen esitystä olisi kuitenkin hyvä muuttaa siten, että kaiken tiedon saaminen viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi säilyy nykyiseen malliin maksuttomana. Vain se turvaa perustuslaissa ja julkisuuslaissa säädetyn julkisuusperiaatteen sekä perustuslain takaaman sananvapauden.

TervetuloaOikeustoimittajatTiedotteetKantelutLausunnotJulkisuusPalkinnotHyödyllisiä linkkejäMuutaYhteystiedotPå svenska