Oikeustoimittajat ry
TervetuloaOikeustoimittajatTiedotteetKantelutLausunnotJulkisuusPalkinnotHyödyllisiä linkkejäMuutaYhteystiedotPå svenska
Oikeusasiamiehen päätöksiäOikeuskanslerin päätöksiäKHO:n päätöksiäMuita julkisuuspäätöksiä
Oikeuskanslerin päätöksiä

16.2.2018 Maksun periminen asiakirjapyyntöön annettavasta päätöksestä ei ole lainmukaista

19.12.2017 Kaupunginhallituksen esityslistassa oli verkkosivuilla kahden asiakohdan osalta maininta, että asia on salainen. Asiat olisi pitänyt yksilöidä tai ilmoittaa lainkohta, johon salaaminen perustuu.

13.10.2015 Valtiovarainministeriö antoi päätöksen tietopyyntöön kolmen kuukauden kuluttua. Oikeuskansleri kiinnitti huomiota julkisuuslain mukaisten käsittelyaikojen noudattamiseen.

29.4.2015 Ammattikorkeakoulun olisi pitänyt ilmoittaa tiedon pyytäjälle kieltäytymisen syy ja kertoa, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi.

18.8.2014 Julkisuuslakia sovelletaan myös yksityisten ammattikorkeakoulujen rekrytointeihin.

18.8.2014 Poliisilaitos oli menetellyt virheellisesti, kun se ei ollut kertonut tiedon pyytäjälle, miltä osin hänelle oli jätetty antamatta tietoa.

15.11.2013 Tieto asiakirjan sisällöstä on pääsääntöisesti annettava pyydetyllä tavalla. Kaupungin olisi siten pitänyt antaa pyytäjälle kopiot asiakirjoista. Kaupunki oli myös viivytellyt asiakirjojen antamisessa.

12.3.2012 Asiakirjaa ei tule leimata salaiseksi pelkästään sillä perusteella, että sen lähdemateriaalina on käytetty salassa pidettävää tietoa.

31.1.2011 Hovioikeus perusteli päätöksensä rikosjutun suljetusta käsittelystä puutteellisesti.

18.11.2009 Oikeuskansleri kiinnitti huomiota henkilötietolain soveltamiseen tapauksessa, jossa käräjäoikeus oli julkaissut rikosjutun tuomion kokonaisuudessaan verkkosivuilla siten, että asiakirja sisälsi vastaajien henkilötietoja.

2.9.2009
Suljetusta käsittelystä päättäminen

12.6.2009
Television käyttäjärekisterin julkisuus

5.3.2009
Huolellisuus asiakirjapyyntöjen käsittelyssä

8.8.2008
Asiakirjapyynnön käsittely

14.5.2008
Salassa pidettävät tiedot ja henkilötiedot internetissä

25.6.2009
Asiakirjajulkisuudesta päättäminen

21.9.2006
Lausunto sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosehotuksesta

15.3.2006
Asiakirjan antaminen

18.5.2004
Salassapidettävien tietojen julkistaminen internetissä

5.5.2004
Käräjätuomarin menettely käsittelyn julkisuutta koskevassa asiassa

18.11.2002
Suojelupoliisin vihjetietojen julkistaminen

4.7.2002 T
asavallan presidentin asiakirjan julkisuus

10.9.2001
Viivästyminen asiakirjan nähtäväksi antamisessa lääninoikeuden päätöksen jälkeen

26.4.2001
Tiedon antaminen julkisesta asiakirjasta

20.4.2001
Viranomaisen päätöksestä tiedottaminen

20.3.2001
Päätöksentekijöiden nimien julkisuus

27.2.2001
Viran täyttäminen ja hakuasiakirjojen julkisuus

26.8.1998
Tiedon antaminen kunnanhallituksessa käsiteltävässä kanteluasiassa

10.7.1998
Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin julkisuus

TervetuloaOikeustoimittajatTiedotteetKantelutLausunnotJulkisuusPalkinnotHyödyllisiä linkkejäMuutaYhteystiedotPå svenska