Oikeustoimittajat ry
TervetuloaOikeustoimittajatTiedotteetKantelutLausunnotJulkisuusPalkinnotHyödyllisiä linkkejäMuutaYhteystiedotPå svenska
ValokeilaSumuverho
Valokeila

Oikeustoimittajat ry jakaa vuosittain Valokeila-palkinnon julkisuuden ja avoimuuden edistämisestä.

2017

Oikeustoimittajat ry on myöntänyt Valokeila 2017 -palkinnon julkisuuden ja avoimuuden edistämisestä Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisariolle Saku Tieliselle.

Imatran kolmoissurman tutkinnanjohtajana Tielinen reagoi nopeasti ja tehokkaasti julkisuudessa levinneisiin vääriin väitteisiin surmaajan ja uhrien henkilöllisyydestä. Näin pystyttiin estämään ilmeisen tarkoitushakuisen informaatiovaikuttamisen aiheuttamia sekaannuksia ja mahdollisesti hyvinkin kielteisiä seurauksia.

Toiminnallaan Tielinen osoitti, että disinformaation ja valeuutisten lisääntyessä viranomaisten on kyettävä reagoimaan oma-aloitteisesti ja nopeasti myös väärien tietojen levittämiseen. Enää ei riitä, että viranomainen annostelee julkisuuteen tietoa pelkästään omien tarpeidensa mukaan, vaan viranomaisten on myös aktiivisesti oikaistava vääriä tietoja, koska ne voivat aiheuttaa arvaamattomia seurauksia.

Tielinen pyrki Imatran kolmoissurmaa koskevassa tiedottamisessaan myös muilta osin mahdollisimman suureen avoimuuteen. Hän oli kiitettävästi toimittajien tavoitettavissa eikä vedonnut tutkinnallisiin syihin tarpeettomasti.


2016

Vuoden 2016 Valokeila-palkinnon julkisuuden edistämisestä Oikeustoimittajat ry on myöntänyt Oulun käräjäoikeudelle. Se on kuluneen vuoden aikana parantanut seksuaalirikostuomioidensa julkisuutta merkittävästi. Käräjäoikeus on antanut yhä useammin julkisia selosteita, minkä lisäksi se on antanut myös mahdollisimman julkisesti laadittuja tuomioita.


Oulun käräjäoikeus puntaroi seksuaalirikosten salassapitokysymyksiä lähtökohtaisesti julkisuusmyönteisesti salaten vain välttämättömimmän. Julkiset selosteet ovat nykyisin enemmän sääntö kuin poikkeus. Lisäksi julkisten selosteiden laatu on parantunut ja niistä käy aiempaa selvemmin ilmi se, millä perusteella käräjäoikeus on ratkaisuunsa päätynyt. Tämä antaa myös medialle mahdollisuuden toteuttaa tehtäväänsä vallan vahtikoirana, eli uutisoida paitsi teosta myös arvioida tuomiota sekä olosuhteita, jotka ovat teon mahdollistaneet.


Oikeustoimittajat ry toivoo, että Oulun käräjäoikeuden edustama avoimuus ja julkisuusmyönteisyys toimivat esimerkkinä kaikille tuomioistuimille.
 


2015

Kainuun käräjäoikeudessa on käsitelty vuoden 2015 aikana Talvivaaran kaivoksen laajaa ja monimutkaista ympäristörikosjuttua. Pienelle käräjäoikeudelle kahden kuukauden mittainen oikeuskäsittely on haastava kokonaisuus, mutta oikeuden puheenjohtajana toimineen käräjätuomari Jyrki Määtän johdolla yhteistyö median suuntaan hoitui koko oikeusprosessin ajan ennakoivasti ja tasapuolisesti.

Käräjäoikeudessa oli juttua varten muun muassa nimettynä erikseen yhteyshenkilö, joka oli käytännössä jatkuvasti median tavoitettavissa. Käräjäsihteereiden Aili Kyllösen ja Tuija Mustosen kautta välittyivät istuntojen aikataulut, vastineet ja mahdolliset muutokset helposti ja joustavasti.

Oikeustoimittajat ry panee ilolla merkille toimet, joilla journalistien työtä pyritään helpottamaan pääkaupungin ja suurimpien asutuskeskusten ulkopuolella, missä myös toimitusten työvoima- ja muut resurssit ovat usein tiukoilla.


2014

Vuonna 2014 Oikeustoimittajat ry myönsi Valokeilan Itä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Heikki Mansikka-Aholle. Hän vastasi Rautavaaralla tapahtuneen kolarin tiedottamisesta. Törmäyksessä kuoli äiti ja kolme lasta. Myöhemmin selvisi äidin ajaneen auton tahallisesti päin bussia.

-  Rikoskomisario Mansikka-ahon tiedottaminen Rautavaaran kolarista oli esimerkillistä. Poliisi kertoi tapahtumista ja sen syistä avoimesti siten, että yleisö sai riittävästi tietoa.  Mansikka-aho osoitti, että poliisi voi tiedottaa tällaisesta järkyttävästä tapauksesta sortumatta ns. mässäilyyn. Mansikka-aho otti huomioon onnistuneesti sekä yleisön oikeutetun tiedontarpeen että asianosaisten yksityisyyden suojan, yhdistys perusteli Valokeilaa.

Oikeustoimittajat ry:n mukaan poliisi onnistui vetämään tiedottamisen rajan oikeaan paikkaan.

- Useissa tapauksissa poliisi unohtaa yleisön ja tapahtuman yhteiskunnallisen merkityksen ja vetoaa perusteettomastikin yksityisyyden suojaan, Oikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Jarkko Sipilä toteaa.

Yhdistys kiitteli komisario Mansikka-Ahoa siitä, että hän oli laajalti valmis vastaamaan toimittajien kysymyksiin ja jos hän ei ole jotain voinut kertoa, hän perusteli sen selkeästi, ymmärrettävästi ja kohteliaasti.

2013

Valokeila-palkinnon myöntämistä Satakunnan käräjäoikeudelle yhdistys perustelee sillä, että käräjäoikeus ymmärsi Anneli Auerin jutussa oikeudenkäynnin julkisuusperiaatteen merkityksen. Kyse on ollut erittäin poikkeuksellisesta oikeudenkäynnistä, jolla on merkittävä vaikutus kansalaisten oikeudenkäyttöä koskevaan luottamukseen. Käräjäoikeus on kyennyt käsittelemään asiaa mahdollisimman julkisesti ja torjunut syyttäjän haluamia salassapitoratkaisuja. Oikeustoimittajat ry viittaa tältä osin mm. lasten kuulustelukertomuksiin ja siihen, että loppulausunnot pidettiin mahdollisimman julkisina.

Lisäksi käräjäoikeuden tiedottaminen on ollut jatkuvaa ja luotettavaa. Tiedotteissa on kerrottu mm. käsittelyjärjestyksen muutoksista, mikä on helpottanut toimittajien työtä. 


2012

Valokeila-palkinto julkisuuden edistämisestä myönnetään Helsingin käräjäoikeuden tiedotusta hoitavalle sihteerille Marja-Leena Tuormaalle.

Palkinnon myöntämistä Marja-Leena Tuormaalle yhdistys perustelee sillä, että Tuormaa on hoitanut useiden vuosien ajan esimerkillisellä ja uraauurtavalla tavalla Helsingin käräjäoikeuden tiedotusta. Tuormaan lähettämät tiedotteet ovat selkeitä ja ne sisältävät olennaiset tiedot jutuista. Myös medialle tärkeä kuvauslupa on selvitetty ennen oikeudenkäyntien alkua ja kuvausluvasta mainitaan tiedotteissa. Median edustajat voivat luottaa siihen, että Tuormaa lähettää tiedotteen Helsingin käräjäoikeudessa käsiteltävistä kiinnostavista jutuista. Tuormaa huolehtii kiitettävästi myös siitä, että media saa tietoonsa muutokset, joita prosessisuunnitelmiin tulee.

Tiedotteiden lähettäminen on vähentänyt merkittävästi toimittajien tarvetta tarkistaa käsittelyajankohtia käräjäoikeuden kansliasta. Silloin kun apua kuitenkin tarvitaan, Tuormaa neuvoo toimittajia kärsivällisesti. Oikeustoimittajat ry toivoo, että Tuormaan toiminta kannustaa muitakin Suomen oikeuslaitoksia parantamaan omaa tiedotustaan.

2011

Vuoden 2011 Valokeila-palkinnon Oikeustoimittajat ry myönsi keskusrikospoliisille. Palkinto annetaan julkisuuden ja avoimuuden edistämisestä.


- Keskusrikospoliisi on ollut edelläkävijä Suomen poliisissa sähköisten esitutkintapöytäkirjojen käyttöönotossa, perusteluissa todetaan. Oikeustoimittajat ry:n mielestä sähköiset esitutkintapöytäkirjat lisäävät julkisuutta ja myös säästävät ympäristöä.


Esitutkintapöytäkirja on tärkeä lähde oikeustoimittajan työssä. Poliisitutkinta tulee julkiseksi esimerkiksi oikeudenkäynnin alkaessa ja usein kiinnostavissa jutuissa monet tiedotusvälineet tilaavat sen poliisilta. Monessa laajassa esitutkinnassa aineistoa kertyy satoja, jollei tuhansia sivuja.

Pöytäkirjan kopiot ovat maksullisia, ja paperikopioiden tilaaminen on voinut maksaa tiedotusvälineelle tuhansia euroja. Kustannukset ovat voineet olla este tai ainakin rajoite julkisuudelle. Sähköisissä esitutkintapöytäkirjoissa tämä kustannusrajoite poistuu. Isonkin jutun tutkinta mahtuu yhdelle cd-levylle.


- Toivottavasti muut poliisilaitokset ottavat tässä asiassa krp:stä mallia, Oikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Jarkko Sipilä sanoo. - Petrattavaakin krp:ssä löytyy. Lain mukaan esitutkinta tulee julkiseksi kun asian käsittely oikeuden istunnossa on alkanut. Monasti krp on kuitenkin luovuttanut pöytäkirjat tunteja tämän jälkeen.


2010


Vuoden 2010 Valokeila-palkinto myönnettiin Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä julkistaa iäkkäiden potilaidensa murhista ja murhayrityksistä syytetyn perushoitajan mielentilalausunnon johtopäätösosio. Ratkaisun tekivät käräjätuomari Markku Saalasti oikeuden puheenjohtajana, käräjätuomari Timo Niemi toisena ammattituomarina sekä kolme lautamiestä.


Oikeustoimittajat ry:n perustelujen mukaan oikeus punnitsi järkevästi vastakkain syytetyn oikeutta yksityisyyteen ja yleisön oikeutta tietoon. Mielentilalausunnon julkistaminen toi edes osittain selitystä henkirikossarjalle, joka muutoin olisi jäänyt täysin selittämättömäksi. Ratkaisu oli omiaan edistämään ymmärrystä ilmiöstä ja ehkäisemään ennalta vastaavia tekoja. Oikeustoimittajat ry haluaa kannustaa tuomioistuimia vastaisuudessakin julkistamaan mielentilalausuntoja soveltuvin osin yleisen edun sitä vaatiessa, sillä ne antavat usein syvällisemmän kuvan rikosten syistä ja vaikuttimista kuin monesti pinnalliseksi jäävä esitutkinta.


2009

Vuonna 2009 Valokeila myönnettiin Helsingin rikospoliisin väkivaltarikosyksikölle.

Perusteluiden mukaan Helsingin rikospoliisin väkivaltayksikkö on tiedottanut vuonna 2009 sattuneista isoista rikostapahtumista asiallisesti ja kattavasti. Erityisesti tiedotuksen onnistumisina voidaan mainita kidnappausjuttu tilanteen ratkeamisen jälkeen, hoitajamurhat sekä useat paritusjutut.

Tiedotteet ovat olleet ymmärrettäviä ja riittävän laajoja. Tutkinnanjohtajilla on myös riittänyt kärsivällisyyttä vastata toimittajien lisäkysymyksiin. Esitutkintamateriaalien suhteen ei ole esiintynyt julkisuusongelmia.

Palkinnon myötä Oikeustoimittajat ry haluaa kannustaa väkivaltayksikköä vielä aktiivisempaan tiedottamiseen Helsingin arkisemmista ja pienemmistä väkivaltarikoksista, jotta kaupungin todellisuus välittyy oikein tiedotusvälineiden kautta.


2008


Vuonna 2008  Valokeila-palkinto luovutettiin rikoskomisario Juha Järvelinille.


Perusteluissa todetaan, että rikoskomisario Juha Järvelinin päätöksellä Lehtimäen opiston insuliinisurman esitutkintapöytäkirjat tulivat lähes kokonaan julkisiksi, vaikka käräjäoikeus salasi koko oikeudenkäynnin ja oikeudenkäyntiaineiston.


Lehtimäen insuliinikuolema ja samoihin aikoihin paljastuneet Ylisen kuntoutuskeskuksen  myrkytysepäilyt nostattivat laajan yhteiskunnallisen keskustelun vammaisten potilaiden asemasta ja turvallisuudesta sekä hoitohenkilökunnan valvonnasta.


Ilman Järvelinin oma-aloitteisuutta ja uskallusta kansalaiset, päättäjät ja media olisivat jääneet vajavaisen tiedon varaan rikostapauksessa, joka herätti suurta yleistä kiinnostusta ja oli yhteiskunnallisesti merkittävä.


2007


Vuonna 2007 Valokeila-palkinto myönnettiin Helsingin käräjäoikeudelle.


Perusteluiden mukaan Helsingin käräjäoikeus on johdonmukaisesti tehnyt tiedotteita vireillä olevien, julkista kiinnostusta herättäneiden juttujen käsittelyvaiheista. Tiedotteet ovat olleet selkeitä, ja ne ovat sisältäneet olennaiset tiedot jutuista. Helsingin käräjäoikeuden tiedotustoiminta on vähentänyt tiedotusvälineiden tarvetta soitella käräjäoikeuden kansliaan ja siten myös osaltaan helpottanut  kansliahenkilökunnan paineita.


Käräjäoikeus on myös osoittanut esimerkillisyyttä avaamalla taloon avoimen wlan-verkon ja huolehtinut viime aikoina siitä, että turvasalia käytetään nykyisin enää vain todella poikkeuksellisten rikosasioiden käsittelyyn


2006


Vuonna 2006 Valokeila myönnettiin Jyväskylän käräjäoikeudelle.


Perusteluissa todetaan, että Jyväskylän käräjäoikeus on johdonmukaisesti tehnyt salassapidettävien tuomioidensa perusteluista julkisen selosteen. Selosteista on ilmennyt kiitettävän selkeästi, mitä käräjäoikeus katsoo asiassa tapahtuneen ja mihin seikkoihin syyksilukeminen ja rangaistuksen mittaaminen perustuvat. Suurin osa selosteista on koskenut seksuaalirikosjuttuja.


Oikeustoimittajat ry:n mielestä Jyväskylän käräjäoikeuden menettely on lisännyt oikeudenkäyntien julkisuutta ja siten myös osaltaan parantanut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksiä. Julkisuus on maksimoitu vaarantamatta asiaan liittyviä oikeutettuja salassapitointressejä. Asianomistajat ovat saaneet tarvitsemaansa suojaa, sillä selosteissa tai muissakaan julkisissa asiakirjoissa ei ole paljastettu heidän henkilöllisyyttään.


Jyväskylän käräjäoikeuden toiminta on Oikeustoimittajat ry:n näkemyksen mukaan parantanut myös asianosaisten oikeusturvaa. Julkisten selosteiden takia niin oikeudenhoidon ammattilaisilla – tuomareilla, syyttäjillä ja asianajajilla – kuin myös suurella yleisöllä on ollut mahdollisuus saada tietoa seksuaalirikoksiin liittyvästä oikeuskäytännöstä. Tämä on osaltaan edistänyt  myös julkista keskustelua.


2005


Ensimmäinen Valokeila myönnettiin 2005 Espoon käräjäoikeudelle.

 

Palkinto myönnettiin tunnustuksena Bodom-oikeudenkäynnin onnistuneista järjestelyistä. Oikeustoimittajat ry totesi, että kyseessä oli äärimmäisen poikkeuksellinen oikeusjuttu, joka vaati myös poikkeuksellisia järjestelyjä. Asioista kyettiin keskustelemaan etukäteen ja se auttoi välttämään mahdollisia ongelmia ja turhaa vastakkainasettelua pitkässä oikeudenkäynnissä. Bodom-jutussa niin käräjäoikeus kuin toimittajatkin saivat työrauhan.

TervetuloaOikeustoimittajatTiedotteetKantelutLausunnotJulkisuusPalkinnotHyödyllisiä linkkejäMuutaYhteystiedotPå svenska