Yhdistys kanteli Helsingin kihlakunnansyyttäjän ja Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin tulkinnasta, jonka perusteella he kieltäytyivät antamasta kopiota haastehakemuksesta valmisteluistunnon jälkeen. Syyttäjän ja tuomarin mielestä haastehakemus tulee julkiseksi vasta pääkäsittelyn alettua. Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen mukaan tulkinta on virheellinen. Hänen mukaansa haastehakemus tulee julkiseksi jo valmisteluistunnossa.

Jääskeläinen-5.5.2006

Sulje valikko