Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen mielestä Tampereen käräjäoikeuden käräjätuomari oli menetellyt virheellisesti, kun hän ei ollut salaisessa oikeudenkäynnissä merkinnyt tuomiolauselman julkiseen osaan yksityisoikeudellisia korvauksia.

Tampereen-korvauspäätös

Sulje valikko