Maistraatti toimi virheellisesti, kun se ei vastannut tiedon pyytäjän asiakirjapyyntöön ilman aiheetonta viivytystä kertoakseen, miksei pyydettyä asiakirjaa voitu antaa.

Sulje valikko