Vuoden 2022 Valokeila vanhojen murhajuttujen tutkinnanjohtajana toimineelle Aki Lahtiselle

Aki Lahtinen. Kuva: Juho Härkälä, KRP/poliisi
Oikeustoimittajat ry on palkinnut Aki Lahtisen Valokeila-palkinnolla vuonna 2022. Kuva: Juho Härkälä, KRP/poliisi

Oikeustoimittajat ry on myöntänyt vuoden 2022 Valokeilan avoimesta tiedottamisesta ja myönteisestä suhtautumisesta mediaan rikostarkastaja Aki Lahtiselle.

Lahtinen toimi ennen Europoliin siirtymistään tutkinnanjohtajana Turun alueen isoissa ja vanhoissa henkirikosjutuissa. Hän oli erittäin aktiivinen näiden tutkintojen uudelleen käynnistämisessä.

Lahtinen tiedotti tutkinnoista avoimesti ja kansantajuisesti. Hän piti mediaa erityisen hyvin kartalla siitä, miten tutkinnat etenevät.

Lahtinen suhtautuu aina toimittajiin kärsivällisesti ja yhteistyöhaluisesti, vaikka hän ei ole voinut keskeneräisistä tutkinnoista joka kohdassa kertoakaan. Lahtisen kanssa haastattelut ja taustakeskustelut ovat onnistuneet aina hyvin. Hän on myös ollut erittäin hyvin median tavoitettavissa.

Lahtinen on tutkinnanjohtajana erinomainen esimerkki poliisin sujuvasta yhteistyöstä median kanssa.


Helsingin poliisilaitoksen viestintä saa vuoden 2022 Sumuverhon tiedon pimittämisestä

Oikeustoimittajat ry on myöntänyt vuoden 2022 Sumuverho-palkinnon Helsingin poliisilaitoksen viestinnälle.

Viestinnästä on vaikea saada vastauksia jopa yksinkertaisiin ja julkisiin asioihin. Viestintä on esimerkiksi kieltäytynyt antamasta tietoa siitä, kuka on tietyn jutun tutkinnanjohtaja.

Esitutkintalain mukaan oikeus antaa tietoja esitutkinnasta julkisuuteen on tutkinnanjohtajalla ja hänen esimiehillään sekä heidän määräämällään muulla virkamiehellä.

Viestinnästä ei kuitenkaan aina ole saanut tietää, kuka tai ketkä tästä lainmukaisesta tiedotusoikeudesta ovat vastuussa. Tutkinnanjohtajaa koskeviin tiedusteluihin on esimerkiksi vastattu, että ”meillä on tämän hetken linjauksena, että emme kommentoi asiaa julkisuuslain perusteella”.

Poliisilaitoksen viestinnän linjaukset heikentävät toimittajien mahdollisuuksia seurata esitutkinnan etenemistä ja vaarantavat siten kansalaisten perustellun oikeuden saada tietoa vireillä olevista rikosasioista.

Palkinnoista päättää Oikeustoimittajat ry:n hallitus jäsenistön tekemien ehdotusten pohjalta.

Sulje valikko