Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta

Oikeustoimittajat pitää lakiehdotusta pääosin erittäin tervetulleena.   Keskeisimmät ongelmat liittyvät pakkokeinojen, lähinnä vangitsemisistuntojen, diaaritietojen tosiasiallisen salaamisen lisäämiseen sekä siihen, että oikeudenkäynnin salassapidosta voidaan määrätä myös

Lue lisää »
Sulje valikko