Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen kannustaa tuomioistuimia laatimaan useammin julkisia selosteita salaisina käsitellyistä jutuista. Oikeustoimittajat ry oli kannellut kolmesta yksittäistapauksesta, joissa tuomari ei ollut laatinut selostetta toimittajan pyynnöstä huolimatta. Oikeusasiamiehen mielestä jo yhden toimittajan yhteydenotto voi olla riittävä syy julkisen selosteen laatimiseksi.

Selosteetpaatos

Sulje valikko