Oikeustoimittajien mielestä lakiehdotuksessa oikeushallinnon tietojärjestelmistä on joiltain osin tehty tarkoituksella hankalaksi täysin julkisten tietojen saaminen. Yhdistys arvostelee eduskunnan hallintovaliokunnalle antamassaan lausunnossa myös lain voimaantulon siirtymäaikaa turhan pitkäksi.
Yhdistys pitää erikoisena lainuudistuksen yhteydessä ehdotettua järjestelmää, jonka mukaan tuomioistuimet voisivat saada tietoja toistensa salassa pidettävistä tuomioista. Ehdotus on ongelmallinen asianosaisjulkisuuden kannalta. Toisaalta hyvin arkaluonteista tietoa sisältävistä tuomioista saattaa tulla ”lentäviä hollantilaisia”, jotka kiertävät vuosikausia eri tuomioistuimissa salassapitomääräysten estämättä.

Rekisterit

Sulje valikko