Oikeustoimittajat ry on 31.5.2023 kannellut eduskunnan oikeusasiamiehelle Helsingin käräjäoikeudessa keväällä 2023 pidetyn seksuaalirikoksia koskevan oikeudenkäynnin kuvauskiellosta.

Oikeustoimittajat pyytää eduskunnan oikeusasiamiestä selvittämään, onko Helsingin käräjäoikeus rikkonut lakia rajoittaessaan kuvaamista ennen oikeusistunnon alkua. Kyseessä olleet rikosepäilyt olivat saaneet jo julkisuutta jo esitutkintavaiheessa, ja oikeus oli etukäteen ilmoittanut ensimmäisen ja viimeisen istuntopäivän olevan sellaisia, joita istutaan avoimin ovin. Kuitenkin oikeus oli osalle toimituksista etukäteen ilmoittanut, ettei salissa saa kuvata.

Oikeustoimittajat katsoo, että oikeudenkäyntien pääsääntönä on julkisuus. Vakiintunut käytäntö on, että oikeuden puheenjohtaja voi sallia kuvaamisen salissa muutaman minuutin ennen oikeudenkäynnin alkua. Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain mukaan kuvaamisen voi kieltää vain tietyin poikkeuksin. Oikeustoimittajat katsoo, että lain tarkoituksena on ensisijaisesti julkisuuden edistäminen eikä sen rajoittaminen.

Kuvaamisen kieltäminen voi vaikeuttaa varsinkin sähköisten viestimien mahdollisuutta tiedonvälitykseen ja siten myös oikeudenkäyntien julkisuuden toteutumiseen.

Oikeustoimittajien valitus on luettavissa ohessa kokonaisuudessaan.

Sulje valikko