Oikeustoimittajat ry on antanut lausunnon ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi.

Valtionhallinnossa on yhdistyksen jäsenten kokemusten perusteella tapahtunut viime vuosina selkeä muutos salailevampaan suuntaan. Yhdistys pitääkin hyvänä, että suosituksessa korostetaan järjestelmällisen sananvapauden, avoimuuden ja yhdenvertaisuuden edistämistä.

Myönteisestä lähtökohdasta huolimatta Oikeustoimittajat kehottaa kuitenkin kiinnittämään huomiota muun muassa viestinnän tavoitettavuuteen organisaatioissa virka-ajan ulkopuolella. Lisäksi yhdistys esittää tarkennuksia tietopyyntöjen käsittelyä koskeviin ohjeen kohtiin.

Koko lausunto on luettavissa ohessa. Valtionhallinnon ehdotus avautuu yllä olevasta linkistä.

Sulje valikko