Oikeustoimittajat ry vastustaa valtiovarainministeriön kaavailemaa lainmuutosehdotusta, jonka mukaan kaikkien yritysten omistajatiedot muuttuisivat salaisiksi. Oikeustoimittajat ry antoi asiasta lausunnon yhdessä Tutkivan journalismin yhdistys ry:n kanssa. Yhdistysten mielestä yhteiskunnan avoimuus edellyttää, että kansalaisilla on oikeus saada tietoa yhtiöiden omistajista ja luotettavaa tietoa sisäpiirin omasta kaupankäynnistä. Keskeistä on myös se, että kansalaiset saavat tietoa poliittista ja taloudellista valtaa käyttävien henkilöiden sidonnaisuuksista.

  ”On erikoista, että valtiovarainministeriö antaa ehdotuksen pörssikaupan läpinäkyvyyden vähentämisestä finanssikriisin jälkeisenä aikana, jolloin kansainvälinen paine on päinvastaiseen suuntaan. Kriisi on opettanut, että markkinoiden läpinäkyvyyttä pitäisi pikemmin lisätä kuin vähentää”, lausunnossa korostetaan.

Arvopaperimarkkina

Sulje valikko