Oikeustoimittajat vastustaa oikeus- ja sisäministeriön toimikunnan kaavailuja heikentää lähdesuojaa. Toimikunnan ehdotuksen mukaan salassapitorikoksia tutkittaessa lähdesuoja voitaisiin jatkossa murtaa jo esitutkintavaiheessa, kun nykyisin toimittaja voidaan pakottaa kertomaan lähteensä vasta tuomioistuimessa. Lausunnossaan Oikeustoimittajat muistuttaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on muistuttanut lähdesuojan olevan olennainen osa sananvapautta. EIT:n vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan lähdesuojan murtaminen on hyväksyttävää vain, jos pakottava yleinen etu sitä vaatii.

1-31.8.2009-Lähdesuojalausunto

2-31.8.2009-Lähdesuojalausunto-liite-1

Sulje valikko