Oikeustoimittajat ry  (”Rättsreportrarna rf”) grundades i Helsingfors den 3 december 1988.

Tanken på att grunda föreningen föddes i S:t Michel där reportrarna i tre års tid hade samlats för att bevaka gisslanrättegången. Efter arbetsdagens slut brukade en grupp journalister träffas för en kvällssits i Cumulushotellets Reporterbar. Det framgick i diskussionerna att det fanns behov av en förening för kriminal- och
rättsreportrar som kunde arrangera utbildning och träffar för redaktörer i branschen och som samtidigt kunde främja öppenhet och yttrandefrihet.

Vid det grundande mötet på restaurang Holvari fastslogs att föreningen skall fungera som en professionell kontaktlänk för medlemmarna och utveckla deras yrkesskicklighet. För att förverkliga sin målsättning arrangerar föreningen utbildnings- och diskussionstillfällen och fungerar som remissinstans i ärenden som berör föreningens verksamhet. Antalet grundande medlemmar var ett tjugotal. På två årtionden har medlemsantalet fyrdubblats. I dag har
föreningen 80 medlemmar runt om i landet. Hälften bor i huvudstadsregionen och en tredjedel är kvinnor.

Föreningen arrangerar årligen ett tiotal olika tillställningar. Dessutom ger föreningen utlåtanden i lagstiftningsfrågor, speciellt i sådana som berör offentlighetsprinciper och yttrandefrihet. Föreningen besvärar sig också till laglighetsövervakande myndigheter  mot begränsningar i offentligheten.

Sulje valikko