Vuonna 2006 Valokeila myönnettiin Jyväskylän käräjäoikeudelle.

Perusteluissa todetaan, että Jyväskylän käräjäoikeus on johdonmukaisesti tehnyt salassapidettävien tuomioidensa perusteluista julkisen selosteen. Selosteista on ilmennyt kiitettävän selkeästi, mitä käräjäoikeus katsoo asiassa tapahtuneen ja mihin seikkoihin syyksilukeminen ja rangaistuksen mittaaminen perustuvat. Suurin osa selosteista on koskenut seksuaalirikosjuttuja.

Oikeustoimittajat ry:n mielestä Jyväskylän käräjäoikeuden menettely on lisännyt oikeudenkäyntien julkisuutta ja siten myös osaltaan parantanut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksiä. Julkisuus on maksimoitu vaarantamatta asiaan liittyviä oikeutettuja salassapitointressejä. Asianomistajat ovat saaneet tarvitsemaansa suojaa, sillä selosteissa tai muissakaan julkisissa asiakirjoissa ei ole paljastettu heidän henkilöllisyyttään.

Jyväskylän käräjäoikeuden toiminta on Oikeustoimittajat ry:n näkemyksen mukaan parantanut myös asianosaisten oikeusturvaa. Julkisten selosteiden takia niin oikeudenhoidon ammattilaisilla – tuomareilla, syyttäjillä ja asianajajilla – kuin myös suurella yleisöllä on ollut mahdollisuus saada tietoa seksuaalirikoksiin liittyvästä oikeuskäytännöstä. Tämä on osaltaan edistänyt  myös julkista keskustelua.

Sulje valikko