Vuoden 2016 Valokeila-palkinnon julkisuuden edistämisestä Oikeustoimittajat ry on myöntänyt Oulun käräjäoikeudelle. Se on kuluneen vuoden aikana parantanut seksuaalirikostuomioidensa julkisuutta merkittävästi. Käräjäoikeus on antanut yhä useammin julkisia selosteita, minkä lisäksi se on antanut myös mahdollisimman julkisesti laadittuja tuomioita.


Oulun käräjäoikeus puntaroi seksuaalirikosten salassapitokysymyksiä lähtökohtaisesti julkisuusmyönteisesti salaten vain välttämättömimmän. Julkiset selosteet ovat nykyisin enemmän sääntö kuin poikkeus. Lisäksi julkisten selosteiden laatu on parantunut ja niistä käy aiempaa selvemmin ilmi se, millä perusteella käräjäoikeus on ratkaisuunsa päätynyt. Tämä antaa myös medialle mahdollisuuden toteuttaa tehtäväänsä vallan vahtikoirana, eli uutisoida paitsi teosta myös arvioida tuomiota sekä olosuhteita, jotka ovat teon mahdollistaneet.


Oikeustoimittajat ry toivoo, että Oulun käräjäoikeuden edustama avoimuus ja julkisuusmyönteisyys toimivat esimerkkinä kaikille tuomioistuimille. 

Sulje valikko