Professori Matti Tolvanen saa Oikeustoimittajat ry:n Valokeila-palkinto julkisuuden ja avoimuuden
edistämisestä

Professori Matti Tolvanen on vuoden 2023 Valokeila-palkittu. Kuva: Tiia Palmén


Oikeustoimittajat ry myöntää vuoden 2023 Valokeila-palkinnon Itä-Suomen yliopiston rikos- ja
prosessioikeuden professorille Matti Tolvaselle. Palkinto myönnetään pitkäjänteisestä ja
poikkeuksellisen ansiokkaasta yhteistyöstä median kanssa.
Matti Tolvanen on asiantuntija, joka on auttanut tiedotusvälineitä rikos- ja oikeusuutisoinnissa
vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Tolvanen antaa jatkuvasti haastatteluja eri median edustajille
eri puolilla Suomea. Hän valottaa kulloinkin käsillä olevaa teemaa kärsivällisesti ja selkeästi, minkä
lisäksi hän ottaa myös itse kantaa asioihin.
Tolvanen ymmärtää eri tiedotusvälineiden erilaiset julkaisuaikataulupaineet. Hän on valmis
antamaan osaamistaan median käyttöön myös virka-aikojen ulkopuolella ja jopa viikonloppuisin.
Tämänkaltainen tavoitettavuus ja palvelualttius hakee vertaistaan alan asiantuntijoiden
keskuudessa.
Matti Tolvanen on malliesimerkki siitä, miten oman alansa asiantuntija voi omalla toiminnallaan
aidosti edistää julkisuutta ja avoimuutta.

Oikeustoimittajien Sumuverho-palkinto Tuomioistuinvirastolle riita-asioiden pimittämisestä


Oikeustoimittajat ry myöntää Sumuverhon 2023 Tuomioistuinvirastolle riita-asioiden pimittämisestä.
Tuomioistumien asiainhallintajärjestelmästä ei ole enää vuosiin saatu toimitettua tiedotusvälineille
tietoa vireille tulleista siviiliasioista. Tuomioistuinvirasto on luvannut korjausta tähän tekniseen
puutteeseen, mutta tilanne jatkuu edelleen.
Epäkohta tarkoittaa käytännössä sitä, että käräjäoikeuksissa saatetaan käsitellä merkittäviä ja
kansalaisten elämään vaikuttavia riitajuttuja ilman, että tiedotusvälineillä on ollut mahdollisuus
seurata niitä. Tiedotusvälineet pystyvät välittämään yleisölle tietoa oikeudenkäynneistä vain, jos sillä
itsellä on tieto niistä.
Oikeustoimittajat ry pitää vuosien ajan jatkunutta epäkohtaa vakavana. Puute vaarantaa
perustuslaissa turvatun oikeudenkäynnin julkisuuden ja heikentää luottamusta tuomioistuimien
toimintaan.

Sulje valikko