Lahden moottoripyöräjengioikeudenkäyntiä koskeneessa päätöksessään apulaisoikeusasiamies korosti, että ”tuomioistuimen puheenjohtajan tulee poikkeuksellisissa istunto-olosuhteissa erityisesti huolehtia oikeudenkäynnin julkisuuden toteutumisesta”.

Lahden-prätkäpäätös

Sulje valikko