Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mielestä Joensuun käräjäoikeus ja Itä-Suomen hovioikeus perustelivat puutteellisesti päätöksen, jolla rajattiin yleisön oikeutta olla läsnä oikeudenkäynnissä ja jolla oikeudenkäyntiaineisto määrättiin salassa pidettäväksi

OKV-24.10.2003

Sulje valikko