Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mielestä Turunseudun käräjäoikeus menetteli virheellisesti päättäessään vangitsemisistunnon salaamisesta salaisessa istunnossa. Jonkan mielestä oikeuden päätös asian käsittelystä suljetuin ovin pitäisi tehdä julkisessa istunnossa. Näin yleisöllä säilyy mahdollisuus kuulla asianosaisten kannanotot vaatimuksesta suljettuun käsittelyyn sekä tuomioistuimen ratkaisulleen esittämät perustelut.

OKV-16.9.2003

Sulje valikko