Eduskunnan turvallisuusosasto menetteli virheellisesti hävittäessään vierailijalistat, kun niiden julkisuudesta oli vireillä muutoksenhaku. Tiedon pyytäjällä on oikeusasiamiehen mukaan oikeus odottaa, että viranomainen ei vaaranna oikeutta muutoksenhakuun ja tee valitusta hyödyttömäksi hävittämällä valituksen kohteena olevia asiakirjoja kesken oikeudenkäynnin. Tällainen menettely vaarantaa myös julkisuuden toteutumisen, mikäli tuomioistuin toteaa asiakirjat julkisiksi.

https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/4566/2017

4566_2017

Sulje valikko