EU:n tietosuoja-asetus (niin sanottu GDPR-asetus) ei oikeuttanut poliisia salaamaan julkisia rekisteritietoja ja asiakirjoja toimittajalta, joka oli pyytänyt niitä journalistista tarkoitusta varten. Näin totesi Helsingin hallinto-oikeus, jolle toimittaja oli valittanut Itä-Uudenmaan poliisin salauspäätöksestä.

Ilta-Sanomien rikostoimittaja Rami Mäkinen oli pyytänyt Itä-Uudenmaan poliisilta kahden poliisimiehen nimikirjanotteita. Poliisi kieltäytyi luovuttamasta niitä vedoten mm. EU:n tietosuoja-asetukseen. Poliisi kuitenkin sivuutti kokonaan EU-asetuksen ja tietosuojalain kohdat, jotka koskevat mm. journalistisen tiedonhankinnan ja sananvapauden turvaamista.

Hallinto-oikeus totesi, että Itä-Uudenmaan poliisin päätös perustui ilmeisen virheelliseen lain tulkintaan. Oikeudenkäynti johtui viranomaisen virheestä, joten poliisi määrättiin maksamaan valittajan oikeudenkäyntikulut. Hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen.

OM0019G_06139_19_PAATOS_merge_doc

Sulje valikko