Helsingin hallinto-oikeuden mukaan keskusrikospoliisin päätös salata esitutkintapöytäkirjasta rikosjengin jäsenten nimet oli lainvastainen. Oikeuden mukaan esitutkinta-aineiston julkisuus ratkeaa pääsääntöisesti 24 § 1 mom. 26 kohdan perusteella eli vain arkaluonteiset yksityiselämään liittyvät tiedot salataan. Jos esitutkintapöytäkirjassa on esimerkiksi sivullisista yksityiselämään liittyvää tietoa, jolla ei ole merkitystä teon tai rangaistuksen arvioinnin kannalta, se voidaan tapauskohtaisesti salata 32 kohdan perusteella.

Päätös-210262020-Asiakirjajulkisuus-Reinboth-Susanna-1

Sulje valikko