Oikeustoimittajat ry pitää tärkeänä, että julkisuuslakia (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) täsmennetään asiakirjakopioista perittäviä maksuja koskevilla säännöksillä. Joissakin yksittäistapauksissa viranomaiset ovat käytännössä rajoittaneet julkisuutta määräämällä ylimitoitettuja maksuja asiakirjakopioista.
Oikeustoimittajat ry:n näkemyksen mukaan hallituksen esitystä olisi kuitenkin hyvä muuttaa siten, että kaiken tiedon saaminen viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi säilyy nykyiseen malliin maksuttomana. Vain se turvaa perustuslaissa ja julkisuuslaissa säädetyn julkisuusperiaatteen sekä perustuslain takaaman sananvapauden.

11Asiakirjamaksut

Sulje valikko