Oikeustoimittajat pitää lakiehdotusta pääosin erittäin tervetulleena.   Keskeisimmät ongelmat liittyvät pakkokeinojen, lähinnä vangitsemisistuntojen, diaaritietojen tosiasiallisen salaamisen lisäämiseen sekä siihen, että oikeudenkäynnin salassapidosta voidaan määrätä myös jälkikäteen.

14-30.4.2002-Oikeudenkäynnin-julkisuus

Sulje valikko