Valtioneuvoston selonteko antaa yhdistyksen mielestä liian myönteisen kuvan julkisuuslainsäädännön omaksumisesta ja läpimenosta eri viranomaisissa. Yhdistyksen jäsenten näkemykset ja kokemukset viranomaisten toiminnasta ovat huomattavasti synkemmät. Keskeinen syy tähän lienee se, että selonteko nojaa hyvin paljon virkamiehille tehtyihin kyselyihin ja tekee johtopäätöksiä virkamiesten käsitysten perusteella. KHO:n ratkaisut julkisuusasioissa ovat myös melko harvinaisia, ja kattavien päätelmien teko niistä on mahdotonta.

Julkisuuslaki12

Sulje valikko