Yhdistyksen mielestä hallintolainkäytössä irtaannutaan liian selkeästi yleisiä tuomioistuimia koskevista julkisuussäännöksistä. Myös hallintolainkäytössä on kuitenkin ensisijaisesti kyse oikeudenkäynnistä, joten sen julkisuuden on perusteltua olla laajempaa kuin hallinnossa. Hallintolainkäyttö menettää tässä selkeästi yleistä uskottavuuttaan ja se rinnastuu pitkästi viranomaistoiminnan jatkeeksi, eikä kansalaisen mahdollisuudeksi saada oikaistua viranomaisten erheellistä menettelyä.

9julkisuushallinta

Sulje valikko