Yhdistyksen mukaan hallituksen esityksessä on merkittäviä puutteita, jotka todellisuudessa kaventavat hallintolainkäytön julkisuutta.   Merkittävin niistä on diaarijulkisuuden leikkaaminen. Lakiesityksessä luovutaan aiemmasta hyvin periaatteellisesta diaarijulkisuudesta, jonka mukaan oikeusjutuissa on ollut saatavilla tieto siitä ketä päätös koskee.

8-14.6.2006-Julkisuus-hallintotuomioistuimissa-lakivaliokunta

Sulje valikko