Oikeustoimittajat ry:n kanteluun antamassaan ratkaisussa oikeusasiamies Petri Jääskeläinen toteaa, ettei asiakirjoja (kuten esitutkintapöytäkirjoja) voi määrätä etukäteen salaisiksi tiettyjen rikoslajien osalta. Jokaisen asiakirjan kohdalla on tehtävä yksilöllinen harkinta julkisuudesta ja arvioitava huolellisesti myös osajulkisuuden mahdollisuus.

Oikeustoimittajat oli pyytänyt oikeusasiamiestä selvittämään, sovelletaanko Helsingin poliisissa julkisuuslakia lainvastaisesti erityisesti läheisväkivaltajuttujen osalta.

PÄÄTÖS

Sulje valikko