Oikeusasiamies Lauri Lehtimaja ei ottanut kantaa Oikeustoimittajat ry:n kanteluun, jossa pyydettiin oikeusasiamiestä tutkimaan, onko Helsingin hovioikeus menetellyt lainmukaisesti päättäessään käsitellä suljetuin ovin ns. Hyvinkään kaatopaikkasurman. Oikeusasiamies ei ottanut asiaan kantaa oikeudenkäynnin keskeneräisyyden takia.

EOA-Hyvinkään-kaatopaikkasurma

Sulje valikko