Oikeustoimittajat ry on pyytänyt eduskunnan oikeusasiamiestä selvittämään,  sovelletaanko Helsingin poliisissa (HPL) julkisuuslakia lainvastaisesti erityisesti läheisväkivaltajuttujen osalta. Kantelu perustuu HPL:n rikostarkastajan laatimaan 11.10.2018 päivättyyn kirjalliseen lausuntoon, jonka mukaan HPL:n nykyinen käytäntö on salata läheisväkivaltajutut kokonaan kannesta kanteen.

Sulje valikko