Oikeustoimittajat ry vastustaa valtiovarainministeriön esitystä laajentaa osakkeiden hallintarekisteröintimahdollisuuden ulottamista suomalaisiin sijoittajiin. Yhdistyksen mukaan uudistuksen toteuttaminen heikentäisi yleisöjulkisuuden tasoa olennaisesti. Julkisuudella on olennainen merkitys väärinkäytösten ja korruptiivisen toiminnan ehkäisijänä.

Muutos olisi myös hallitusohjelman vastainen. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman (22.6.2011) mukaan hallitus ”pitää tärkeänä arvopaperimarkkinoiden omistuksen julkisuuden ja läpinäkyvyyden säilyttämistä vähintään nykytasolla”.

Oikeustoimittajat antoi asiasta lausunnon yhdessä Tutkivan journalismin yhdistyksen, Politiikan toimittajat ry:n ja Taloustoimittajat ry:n kanssa.

lausunto_yhdistykset

Sulje valikko