Valtaosa oikeustoimittajista ei ole saanut poliisilta salaista tietoa -tiedoista ei koskaan makseta.

Tietovuodot poliisista medialle ovat oikeustoimittajien mukaan harvinaisia. Oikeustoimittajat ry:n jäsenkyselyn mukaan valtaosa toimittajista ei ole koskaan uransa aikana saanut salaista tietoa poliisilta. Tietoa saaneet puolestaan kertovat, ettei niistä koskaan makseta palkkiota. Oikeustoimittajilta kysyttiin, kuinka usein joku poliisimies on oma-aloitteisesti antanut heille salassa pidettävää tietoa. Vastaajista 55,1 % kertoi, ettei ole koskaan saanut tällaista tietoa. Salaisia tietoja saaneista valtaosa kertoi tällaista tapahtuvan hyvin harvoin. Pari jäsentä kertoi saavansa salaista tietoa muutaman kerran vuodessa, sen useammin ei kukaan.Salaista tietoa ei kuitenkaan osteta. Kaikki oikeustoimittajat vastasivat yksiselitteisen kielteisesti kysymykseen, ovatko he joskus uransa varrella maksaneet poliisimiehelle palkkion saadakseen salaista tietoa.Tiedot ilmenevät Oikeustoimittajat ry:n jäsenilleen lähettämästä sähköpostikyselystä. Kysely tehtiin sen jälkeen, kun Osmo Soininvaara oli väittänyt Helsingin Sanomissa poliisien hankkivan sivutuloja myymällä salassa pidettäviä tietoja keskeneräisistä rikosepäilyistä. Hän on toistanut väitteensä myöhemmin mm. Radio Rockissa.Pitkään alalla olleilla oikeustoimittajilla on kyselyn perusteella enemmän kokemusta tietovuodoista kuin vasta alalle tulleilla. Alle kaksi vuotta oikeustoimittajina työskennelleistä yli 80 prosenttia sanoo, ettei ole koskaan saanut salaista tietoa poliisilta. Yli viisi vuotta alalla olleista hieman yli puolet kertoo saaneensa salaista tietoa.Tiedon laatua ei kyselyssä selvitetty. Kyselystä ei myöskään voi päätellä, ovatko tietovuodot yleistyneet viime vuosina.Oikeustoimittajilta kysyttiin myös näkemystä siitä, kuinka usein poliisit ylipäänsä vuotavat salassa pidettävää tietoa. Toimittajat pitivät tapauksia harvinaisina. Noin 45 % arveli, ettei tietovuotoja tapahdu juuri koskaan. Lähes yhtä suuri osa arvioi niitä tapahtuvan harvoin, ja noin 15 % jäsenistä arveli, että tietovuotoja tapahtuu toisinaan.Oikeustoimittajat ry:n kyselyyn vastasi 49 jäsentä. Vastausprosentiksi tuli siten 63,6. Vastausprosentti on erittäin korkea ottaen huomioon, että vastausaikaa oli vain reilu vuorokausi. Kysely toimitettiin jäsenille sähköpostilla maanantaina kello 15.10, ja vastausaika päättyi tiistaina kello 16.30.Oikeustoimittajiin kuuluu tällä hetkellä 77 jäsentä. Noin puolet jäsenistä on pääkaupunkiseudulta. Kolmannes jäsenistä on naisia.

Lisätiedot: Susanna Reinboth, varapuheenjohtaja, 050-555 15 22, susanna.reinboth@nelonen.fi, Jarkko Sipilä, puheenjohtaja, 040-5086169, jarkko.sipila@mtv3.fi

3-Vuotokysely-kyselylomake

2-Vuotokysely-tilastot

Sulje valikko