Oikeustoimittajat ry:n keräämien tietojen mukaan tuomareiden välimiestehtävät keskittyvät korkeimpaan oikeuteen. Vuosina 2008-2012 tuomioistuimet olivat myöntäneet kaikkiaan 41 sivutoimilupaa välimiestehtäviä varten. Niistä 27 oli korkeimman oikeuden jäsenille.
Oikeustoimittajien selvitys liittyy Euroopan neuvoston korruptionvastaisen toimielimen GRECO:n (Group of States against Corruption) Suomen maatarkastukseen. Yhdistys oli GRECO:n kuultavana 5.6.2012.

Tiedote_valimiestehtavat

Taulukko_valimiestehtavat

KKO1_valimiestehtavat

KKO2_valimiestehtavat

Sulje valikko