Oikeustoimittajat ry on myöntänyt tämän vuoden Sumuverho-palkinnon valtiovarainministeriön (VM) työryhmälle, joka on valmistellut arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistusta. Vuotuinen Sumuverho annetaan salailukulttuurin edistämisestä.
VM:n työryhmä sisällytti pitkään valmisteltuun, laajaan lainmuutospakettiinsa ehdotuksen, joka käytännössä mahdollistaisi lähes kaikkien suomalaisten osakeomistusten salaamisen. Jos työryhmän ehdotus tulisi voimaan, pörssiyhtiöiden omistajat voisivat vastedes piiloutua hallintarekistereiden taakse. Myös yksityisten osakeyhtiöiden omistuksesta valtaosa olisi lähtökohtaisesti salaista.
Tämä kaventaisi merkittävästi yhteiskunnan taloudellisten rakenteiden läpinäkyvyyttä sekä vaikeuttaisi merkittävästi journalismin tehtävää talouselämän ja taloudellisten väärinkäytösten valvojana.

Vuoden 2011 Valokeila-palkinnon Oikeustoimittajat ry myönsi keskusrikospoliisille. Palkinto annetaan julkisuuden ja avoimuuden edistämisestä.
– Keskusrikospoliisi on ollut edelläkävijä Suomen poliisissa sähköisten esitutkintapöytäkirjojen käyttöönotossa, perusteluissa todetaan. Oikeustoimittajat ry:n mielestä sähköiset esitutkintapöytäkirjat lisäävät julkisuutta ja myös säästävät ympäristöä.
Pöytäkirjan kopiot ovat maksullisia, ja paperikopioiden tilaaminen on voinut maksaa tiedotusvälineelle tuhansia euroja. Kustannukset ovat voineet olla este tai ainakin rajoite julkisuudelle. Sähköisissä esitutkintapöytäkirjoissa tämä kustannusrajoite poistuu. Isonkin jutun tutkinta mahtuu yhdelle cd-levylle.

Sulje valikko