Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen arvostelee Tampereen käräjäoikeuden päätöstä käsitellä varsin tavanomainen perhesurma kokonaan salaisena. Jääskeläinen huomauttaa, että kaikissa parisuhteessa tapahtuneissa henkirikosasioissa joudutaan väistämättä käsittelemään perheen yksityisyyteen liittyviä asioita. ”Jos kaikissa parisuhteissa tapahtuneissa henkirikosasioissa noudatettaisiin samanlaista harkintaa kuin tässä tapauksessa, käytännössä jokseenkin kaikki tällaiset asiat käsiteltäisiin suljetuin ovin ja oikeudenkäyntiaineisto määrättäisiin salassa pidettäväksi. Pidän ainakin jossakin määrin kyseenalaisena olisiko tällainen ratkaisulinja oikeudenkäynnin julkisuusperiaatteen ja YTJulkL:n tavoitteiden kannalta hyväksyttävä”, Jääskeläinen toteaa. Hän myös arvostelee käräjäoikeuden olemattomia perusteluita.

3-EOA-Tampere-tappo

1357_2008

Sulje valikko