Vuonna 2006 Sumuverho annettiin oikeusministeriölle.

Perusteluissa todetaan, että oikeusministeriön toiminta on useissa tapauksissa heikentänyt oikeudenkäyntien julkisuutta ja vahvistanut salailukulttuuria. 

Oikeusministeriö antoi tuomioistuimille ohjeen, jossa määrättiin poistamaan tuomiolauselmien kopioista henkilötunnuksen loppuosa. KKO totesi ohjeen lainvastaiseksi, ja ministeriö kumosi ohjeen.

Oikeusministeriö antoi ohjeen, joka kielsi lähettämästä tuomioita sähköpostilla julkisuuslaista huolimatta. Ministeriö kumosi sittemmin ohjeen lainvastaisena.

Oikeusministeriön ehdotuksesta kopiomaksut tuplattiin valtioneuvoston asetuksella 50 sentistä euroon. Ministeriö myönsi lainvastaisen ylihinnoittelun ja valmisteli uuden asetuksen. 

Erityisenä perusteena todetaan se, ettei ministeriö ole saattanut tuomioistuimien tietoon laillisuusvalvontaviranomaisten julkisuusmyönteisiä päätöksiä, joissa on otettu kantaa esimerkiksi oikeudenkäyntien liialliseen salaamiseen.

Sulje valikko