Oikeustoimittajat myönsi Sumuverho-palkinnon lähdesuojan romuttamista ehdottaneelle sisä- ja oikeusministeriön toimikunnalle. Yhdistys toteaa perusteluissaan, että poliisin toimivaltuuksia pohtineen toimikunnan ehdottamat muutokset romuttaisivat käytännössä toimittajien lähdesuojan. Toteutuessaan ehdotus heikentäisi tiedotusvälineiden mahdollisuuksia tuoda yleisön tietoon täsmällistä tietoa yhteiskunnallisista epäkohdista. Ilman lähdesuojaa pimentoon olisivat jääneet esimerkiksi Soneran teleurkinta sekä Destiaan ja Patriaan liittyvät rikosepäilyt.

Yhdistys muistuttaa, että toimikunnan tehtävänä on ollut poliisin valtuuksia koskevien säännösten uudistaminen ”siten, että toisaalta rikostorjunnan tehokkuusvaatimukset ja toisaalta perus- ja ihmisoikeudet otetaan tasapuolisesti huomioon”. Tästä huolimatta toimikunta ei ole selvittänyt, olisiko ehdotus sopusoinnussa Suomea velvoittavan Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on lukuisissa ratkaisuissaan katsonut, että lähdesuoja kuuluu keskeisesti sananvapauteen. EIT ei ole kertaakaan hyväksynyt lähdesuojan murtamista salassapitorikoksen selvittämiseksi.

Sulje valikko