Vuoden 2011 Sumuverho-palkinto myönnetään valtiovarainministeriön (VM) työryhmälle, joka on valmistellut arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistusta. Vuotuinen Sumuverho annetaan salailukulttuurin edistämisestä.
VM:n työryhmä sisällytti pitkään valmisteltuun, laajaan lainmuutospakettiinsa ehdotuksen, joka käytännössä mahdollistaisi lähes kaikkien suomalaisten osakeomistusten salaamisen. Jos työryhmän ehdotus tulisi voimaan, pörssiyhtiöiden omistajat voisivat vastedes piiloutua hallintarekistereiden taakse. Myös yksityisten osakeyhtiöiden omistuksesta valtaosa olisi lähtökohtaisesti salaista.
Tämä kaventaisi merkittävästi yhteiskunnan taloudellisten rakenteiden läpinäkyvyyttä sekä vaikeuttaisi merkittävästi journalismin tehtävää talouselämän ja taloudellisten väärinkäytösten valvojana.
– Ministeriön työryhmä perustelee ehdotusta pörssin kilpailukyvyllä ja mitättömän oloisilla kustannussäästöillä, mutta tosiasiallisia hyötyjiä olisivat lähinnä harmaa talous, talousrikolliset ja muut tahot, joilla syystä tai toisesta on halua salata omistuksensa, Oikeustoimittajat ry:n varapuheenjohtaja Susanna Reinboth sanoo.
Julkisuutta merkittävästi kaventava ehdotus piilotettiin osaksi laajaa kokonaisuudistusta ja valmisteltiin pitkälle kaikessa hiljaisuudessa. Ehdotukseen ei sen valmisteluvaiheessa pyydetty lausuntoja useimmilta siihen kriittisesti suhtautuvilta tahoilta kuten journalistijärjestöiltä.
Myös esimerkiksi veroviranomaiset ja talousrikospoliisi ovat sittemmin arvostelleet ankarasti ehdotusta, joka tekisi yleisön tiedonsaannin osakeomistuksista lähes mahdottomaksi, mutta vaikeuttaisi suuresti myös viranomaisten tiedonsaantimahdollisuuksia.

Sulje valikko