Oikeustoimittajat ry on päättänyt antaa vuoden 2016 Sumuverho-palkinnon Turun kaupungin psykiatristen palveluiden ylimmälle johtoketjulle. Palkinto myönnetään salailukulttuurin edistämisestä.


Palkinnon perusteena on se, että johto on salannut Kupittaan mielisairaalan suljetun vanhuspsykiatrian osaston G1:llä tapahtuneet epäillyt väärinkäytökset ja potilaiden kaltoinkohtelun senkin jälkeen, kun vaietut tapahtumat on paljastettu julkisuudessa.


Kupittaa-uutisoinnin jälkeen henkilökuntaa myös kiellettiin antamasta haastatteluja medialle.


Tarkoitushakuinen jälkien peittely, suiden tukkiminen ja tosiasioiden tietoinen sotkeminen ovat omiaan lisäämään salailukulttuuria yhteiskunnassa. Tämän vuoksi Oikeustoimittajat ry jakaa vuoden 2016 Sumuverhon salaamisesta vastuussa oleville Turun kaupungin virkamiehille.

Sulje valikko