Oikeustoimittajat ry on myöntänyt Sumuverho 2017 -palkinnon salailukulttuurin edistämisestä eduskunnalle.

Eduskunta pyrki kaikin keinoin salaamaan vierailijarekisterinsä sen jälkeen, kun korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoi ne joulukuussa 2016 lähtökohtaisesti julkisiksi.  Tietoa pyytäneitä ei KHO:n päätöksen jälkeen päästetty tutustumaan rekisteriin, vaan eduskunta päätti tuhota vierailijalistan jokaisen päivän päätteeksi. Kesken päivää tietoja ei turvallisuussyistä näytetty. Menettelyään eduskunta perusteli henkilötietolailla, vaikkei se ollut vedonnut siihen julkisuuskiistan aikana.

Lokakuussa 2017 eduskunnan kansliatoimikunta päätti, että päivittäisen vierailijalistan saa nähtäväkseen, jos tietopyynnön tekee päivän kuluessa. Päivän päätteeksi lista tuhotaan.

Toiminnallaan eduskunta osoitti määrätietoista pyrkimystä salata vierailijarekisterin tiedot KHO:n ratkaisusta piittaamatta. Eduskunta asettui siten itse säätämänsä julkisuuslain yläpuolelle ja osoitti halveksuntaa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua kohtaan.

Eduskunnan menettely on omiaan heikentämään lain kunnioitusta ja rapauttamaan tuomioistuimien arvovaltaa.

Sulje valikko