Palkinnon perusteena on poliisissa parin viime vuoden aikana merkittävästi lisääntynyt esitutkinta-asiakirjojen salailu. Yksityisasiana on salattu tietoja esimerkiksi terroristisen murhaajan uskonnosta, henkirikoksen tekijän humalatilasta, perheväkivallasta ja järjestäytyneiden rikollisryhmien jäsenistä.

Ylisalaaminen on saanut sijaa niin paikallispoliiseissa kuin keskusrikospoliisissa, mutta viime kädessä salailukulttuurin leviämisestä vastaa Poliisihallitus. Se julkaisi syksyllä 2019 Julkisuuslakikäsikirjaksi nimetyn salassapito-oppaan, joka on tarkoitettu poliisin valtakunnalliseksi ohjeeksi. Käsikirja linjaa yksityisasioina salaisiksi muun muassa läheisväkivaltakuvaukset, lapsikaappauksiin liittyvät asiat, Kela-petokset, rikollisryhmien jäsenyyden, rikoksentekijän ampumaharrastuksen ja lukuisia muita esitutkintaan liittyviä tietoja.

Oikeustoimittajat ry katsoo, että oppaan tulkinnat ovat ristiriidassa perustuslain turvaaman julkisuusperiaatteen kanssa. Ne ovat omiaan estämään yleisön oikeutta saada varmistettua tietoa yhteiskunnasta. Samalla ylenpalttinen salaaminen vaikeuttaa yleisön mahdollisuuksia valvoa poliisin omaa toimintaa.

Vuonna 2018 yhdistys jätti Sumuverhon jakamatta 30-vuotisjuhlan kunniaksi.

Sulje valikko