Vuoden 2010 Valokeila-palkinto myönnettiin Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä julkistaa iäkkäiden potilaidensa murhista ja murhayrityksistä syytetyn perushoitajan mielentilalausunnon johtopäätösosio. Ratkaisun tekivät käräjätuomari Markku Saalasti oikeuden puheenjohtajana, käräjätuomari Timo Niemi toisena ammattituomarina sekä kolme lautamiestä.

Oikeustoimittajat ry:n perustelujen mukaan oikeus punnitsi järkevästi vastakkain syytetyn oikeutta yksityisyyteen ja yleisön oikeutta tietoon. Mielentilalausunnon julkistaminen toi edes osittain selitystä henkirikossarjalle, joka muutoin olisi jäänyt täysin selittämättömäksi. Ratkaisu oli omiaan edistämään ymmärrystä ilmiöstä ja ehkäisemään ennalta vastaavia tekoja. Oikeustoimittajat ry haluaa kannustaa tuomioistuimia vastaisuudessakin julkistamaan mielentilalausuntoja soveltuvin osin yleisen edun sitä vaatiessa, sillä ne antavat usein syvällisemmän kuvan rikosten syistä ja vaikuttimista kuin monesti pinnalliseksi jäävä esitutkinta.

Sulje valikko