Valokeila-palkinnon myöntämistä Satakunnan käräjäoikeudelle yhdistys perustelee sillä, että käräjäoikeus ymmärsi Anneli Auerin jutussa oikeudenkäynnin julkisuusperiaatteen merkityksen. Kyse on ollut erittäin poikkeuksellisesta oikeudenkäynnistä, jolla on merkittävä vaikutus kansalaisten oikeudenkäyttöä koskevaan luottamukseen. Käräjäoikeus on kyennyt käsittelemään asiaa mahdollisimman julkisesti ja torjunut syyttäjän haluamia salassapitoratkaisuja. Oikeustoimittajat ry viittaa tältä osin mm. lasten kuulustelukertomuksiin ja siihen, että loppulausunnot pidettiin mahdollisimman julkisina.

Lisäksi käräjäoikeuden tiedottaminen on ollut jatkuvaa ja luotettavaa. Tiedotteissa on kerrottu mm. käsittelyjärjestyksen muutoksista, mikä on helpottanut toimittajien työtä. 

Sulje valikko