Kainuun käräjäoikeudessa on käsitelty vuoden 2015 aikana Talvivaaran kaivoksen laajaa ja monimutkaista ympäristörikosjuttua. Pienelle käräjäoikeudelle kahden kuukauden mittainen oikeuskäsittely on haastava kokonaisuus, mutta oikeuden puheenjohtajana toimineen käräjätuomari Jyrki Määtän johdolla yhteistyö median suuntaan hoitui koko oikeusprosessin ajan ennakoivasti ja tasapuolisesti.

Käräjäoikeudessa oli juttua varten muun muassa nimettynä erikseen yhteyshenkilö, joka oli käytännössä jatkuvasti median tavoitettavissa. Käräjäsihteereiden Aili Kyllösen ja Tuija Mustosen kautta välittyivät istuntojen aikataulut, vastineet ja mahdolliset muutokset helposti ja joustavasti.

Oikeustoimittajat ry panee ilolla merkille toimet, joilla journalistien työtä pyritään helpottamaan pääkaupungin ja suurimpien asutuskeskusten ulkopuolella, missä myös toimitusten työvoima- ja muut resurssit ovat usein tiukoilla.

Sulje valikko