Oikeustoimittajat ry on myöntänyt vuoden 2013 Valokeila-palkinnon Satakunnan käräjäoikeudelle. Auer-jutun käsittelyssä oikeus pyrki mahdollisimman suureen julkisuuteen ja osoitti siten ymmärtävänsä, että poikkeuksellisella jutulla on vaikutusta kansalaisten oikeudenkäyttöä koskevaan luottamukseen.

Sumuverho myönnettiin poliisiammattikorkeakoulun yliopettajalle Satu Rantaeskolalle. Rantaeskolan julkisuuskielteisyys näkyy esityksistä, joita hän pitää esitutkinta-aineiston julkisuudesta. Hänen esityksensä sisältää myös virheellisiä laintulkintoja. Asemansa perusteella Rantaeskolalla on erityisen suuri vastuu siitä, että hänen välittämänsä tiedot ovat oikeita ja että ne vastaavat lainsäätäjän tahtoa.

Sulje valikko