Palkinnon sai Tuomioistuinvirasto julkisuuskulttuurin edistämisestä korona-aikana. Tuomioistuinvirasto on korona-aikana tuomioistuimille antamissaan ohjeissa painottanut, että oikeudenkäyntien julkisuuden täytyy toteutua myös poikkeusaikana. Tuomioistuinvirasto linjasi jo koronaepidemian varhaisessa vaiheessa maaliskuussa 2020, että oikeudenkäyntien julkisuudesta on huolehdittava kaikissa tilanteissa. Virasto myös muistutti tuomioistuimia, etteivät poikkeusolot muuta voimassa olevia julkisuussäännöksiä.  

Tuomioistuinvirasto ei hallintoviranomaisena voi antaa riippumattomia tuomioistuimia tai tuomareita sitovia määräyksiä julkisuusratkaisuista, mutta sen linjauksilla ja painotuksilla on ohjaavaa vaikutusta myönteisen julkisuuskulttuurin ylläpitämisessä.  

Tuomioistuimet ovat käytännön tasolla myös ottaneet ohjeista onkeensa ja pyrkineet pitämään huolta julkisuuden toteutumisesta. On selvää, että julkisuus on korona-aikana jossain määrin kärsinyt, mutta tuomioistuimet ovat pyrkineet takaamaan yleisön mahdollisuudet seurata istuntoja muun muassa etäyhteyksien ja tilajärjestelyjen avulla.  

On ollut ilahduttavaa huomata, ettei oikeudenkäyntien julkisuuteen ole suhtauduttu tuomioistuimissa poikkeusoloissakaan sivuseikkana, vaan on ymmärretty julkisuuden merkitys oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille ja yleisön tuomioistuimiin kohdistamalle luottamukselle.  

Sulje valikko